Points Standing

Name Car KOH Points OK Points STMP Points PA Points KEN Points RDG Points East Points West Points NATS Points CHMP Pointssort ascending KOH Qualified
Casey Gilbert 618 1,007 1,007 0 1,007 1,000 0 3,014 0 952 4,973 *
Dawson Allington 4695 965 982 1,000 0 0 965 0 2,947 1,000 4,912
Matt Howell 4510 975 955 930 975 955 1007 2,885 2,892 975 4,887
Brian Behrend 4648 960 1,000 965 0 0 960 0 2,925 960 4,845
Erik Miller 21 975 960 0 982 1,000 0 2,942 0 925 4,842 *
Sean Gill 932 955 960 0 0 1007 0 2,922 975 4,829
Jimmy Jack 63 965 975 955 965 930 975 2,870 2,905 937 4,817
Jacob Versey 1 925 890 965 0 975 965 0 2,820 975 4,805
Josh Blyler 41 960 950 0 1,000 960 0 2,910 0 920 4,790 *
Wayland Campbell 3az 965 945 1,000 0 955 975 0 2,920 885 4,780 *
ALBERT CONTRERAS 4605 920 965 952 975 982 955 2,922 2,872 937 4,779
Shannon Campbell 5az 950 947 960 0 0 960 0 2,867 935 4,752 *
Levi Shirley 81 935 965 965 0 207 930 0 2,860 955 4,750 *
John Mathews 4580 905 965 960 0 0 955 0 2,880 945 4,730
JP Gomez 4482 900 0 920 0 905 1000 0 0 1,000 4,725 *
John Grounds 4570 890 960 945 960 940 950 2,860 2,855 950 4,710
CODY ST CLAIR 4561 900 945 0 955 950 0 2,850 0 955 4,705
Kyle/Jade Wickham 4823 950 935 930 0 0 965 0 2,830 920 4,700
Rusty Blyler 46 920 935 0 945 950 0 2,830 0 945 4,695 *
Casey Scherer 79 890 935 950 0 945 960 0 2,845 950 4,695
Paul Horschel 19 922 955 940 0 0 905 0 2,800 960 4,682 *
Loren Healy 67 945 1,000 895 0 0 957 0 2,852 875 4,672 *
Cade G. Rodd 4807 805 965 910 975 957 750 2,897 2,625 965 4,667
Brian Caprara 9901 940 925 875 0 553 935 0 2,735 950 4,625 *
Josh Atteberry 4693 772 960 975 0 0 975 0 2,910 940 4,622

Pages